5 Kasım 2016

Eğitim Yöntemleri

Kuruma Özel Eğitim Tasarlanması

Tailor measuring client for custom made garment.

Modern işletmelerin doğmasından önce mal ve hizmetlerin üretimi bireysel olarak ve küçük çaplı olarak yapılmaktaydı. Sanayi devrimi ile seri üretime geçilerek ürünlerin arzı artmakla birlikte tüm talepleri karşılayacak düzeye uzun yıllar gelememiştir, bu yıllarda «ne üretirsem satarım» sloganı geçerliydi. Örneğin bir otomobil markası sadece siyah üreterek ürünlerini satıyordu.

Günümüzde ise seri üretimin yanında kuruma/kişiye özel ürünlerin üretilmesi tekrar önem kazanmaya başladı. Firmalar bir taraftan seri üretim yaparken diğer taraftan müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda özel üretim yapabiliyor. Yine otomotiv sektöründen örnek vermek gerekirse, iletişim ve bilgi teknolojilerinin desteği ile konfigüratör yardımı ile oluşturulan özel sipariş müşteri taleplerine göre üretilebilmektedir.

Dolayısıyla kurumların eğitim talepleri değerlendirilirken kurumun beklenti ve ihtiyaçları karşılıklı olarak analiz edilerek özel bir eğitim tasarlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Web sayfamızdaki eğitimler bilgi amaçlı olup, talep doğrultusunda kurum ihtiyaçları, eğitimden beklenen çıktılar, hedef kitlenin bilgi, tecrübe ve eğitim seviyesi, eğitim bütçesi, eğitim zamanlaması ve süresi, yapılacak testler, verilecek örnekler, rol oyunları, kurumun bulunduğu sektör vb. değerlendirilerek kuruma özel eğitimler tasarlamaktayız.

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Eğitim bitmeyen bir süreçtir ve doğru hedef kitleye doğru eğitimlerin zamanında verilmesi eğitim etkinliği için önemlidir. Belirlenecek eğitimler çalışanların performans sonuçları ve kariyer gelişim planları ile bağlantılı olmalı ve kazanılması gereken yetkinliklerle bağlantılı olmalıdır. Bu amaçla mevcut katalog eğitimleri ile birlikte çalıştığımız iş otaklarımız ile mülakat, gözlem, ön etüt çalışması ile beklenti ve ihtiyaçları doğru tespit ederek eğitimler tasarlıyoruz. Eğitimlerin uygulanmasının ardından izleme, ölçme ve değerlendirme, raporlama hizmetleri sunmayı, onlara rehberlik etmeyi ve tüm bu çalışmaların ardından eğitimlerin sonuçlarını net olarak görebilmeyi hedefliyoruz.

Eğitim Yöntemleri

Eğitimler yaşayarak öğrenme perspektifi doğrultusunda sınıf içi eğitimi şeklinde katılımcıların aktif katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim programlarının hayata geçirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması amacıyla eğitimlerde Rol Oyunları, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması, Oyun, Yarışma, Örnek Olay ve Çözümlemeleri, Katılımcı Tecrübeleri ve Yaşanmışlıklar, Soru-Cevap, Test ve Tartışma yöntemleri kullanılmaktadır.

Beceri Geliştirme çalışmaları, video izleme ve örnek olaylar üzerinden yapılan çalışmalar ile interaktif bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Temel bilgilerin aktarılmasında anlatım ve sunum ile beraber eğitim, flipchart ile anlatım, fotoğraf-video-karikatür-piktogram gibi görseller ve anekdot-hikaye gibi içeriklerle desteklenmektedir.

Eğitim Etkinliğinin Oluşturulması

Eğitim sonunda katılımcılara eğitim dökümanları, uygulanan testler verilmektedir. Ayrıca okuma tavsiyesi, video gönderisi, eğitici web sayfaları ile kendini ilgili konuda daha da geliştirmek isteyenler için seçenekler sunulmaktadır.

Bu yöntemler ile amaç, katılımcıların yaratıcılıklarını, verimlilik ve etkililiklerini, girişimciliklerini ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, iletişim becerileri ile kişilerarası ilişkiler, analiz, problem çözme ve karar verme vb. becerilerinin de kazandırılması ve geliştirilmesine de hizmet etmektir.

Ayrıca bu yöntemlerin kullanılmasıyla katılımcılar, kendi bilgi ve deneyimlerini ifade etmeye yönlendirilebildiklerinden dolayı, öğrenmeleri, kendi problemlerine yönelik ve deneyimlerine dayalı olabilmekte ve serbestlik sağlanabilmektedir.