30 Ekim 2016

Kişisel Gelişim Eğitimleri

TUTKULU, ETKİLİ, DİNLENEN

KONUŞMA VE SUNUM

ted

 

 

Amaç Topluluk önünde konuşma ve sunumların; tutkulu, etkili, dinlenen, akıldı kalıcı ve ilham verici bir şekilde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
Hedef Kitle Orta ve üst kademe yöneticiler, Eğitmenler, Satış ve Müşteri Temsilcileri, Sunum yapan herkes.
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 18 Kişi
İçerik •İlham verici konuşmanın sırları

•Dinleyici ile duygusal bağ kurma

•Hikaye anlatımı, metafor, analoji kullanımı

•Ses, Söz ve Beden Dili kullanımı

•Görsel, ilginç ve eğlenceli sunumlar, Resim Üstünlüğü

•Konunun yeni, açıklayıcı olması

•Twitter dostu başlık ve 3 kuralı

•Ağızları açıkta bırakacak anlar yaratma

•Nasıl anlatalım, özellik-fayda, rakamlar ve kıyaslamalar

•Mizah kullanımı

Yöntemler Bilgi aktarımı, uygulama, videolar, vaka analizleri ve değerlendirmeler, beyin fırtınası, tartışma.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Etkili konuşma, akılda kalıcı sunum yapma, Grubu etkileme, ikna kabiliyeti

BİRBİRİMİZİ ANLAMA VE MÜKEMMEL İLETİŞİM

iletisim

Amaç Kişilerin kendini ve insanları tanıması, doğru iletişim kurma ve doğru davranış geliştirme.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 18 Kişi
İçerik •İletişim kavramı, türleri, süreci

•Ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz

•Geri bildirim verme ve alma

•Farkındalık ve kendini tanıma

•İletişim kanalları

•Sözlü, sözsüz, yazılı iletişim

•Aktif dinleme ve soru sorma

•Beden dili

Yöntemler Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, beyin fırtınası, testler, tartışma.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler İletişim, güven oluşturma, ilişki yönetimi, farklılıları yönetme, empati kurma, aktif dinleme, kişileri etkileme.

 

MESAJIN İÇERİĞİ – DOĞRU ANLAMA, İFADE

mesaj

Amaç İletişimde ifade etmek istediklerimizi açık ve net söylemek, dinlerken söylenileni – söylenmek istenileni – anlama.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 18 Kişi
İçerik •İletişimin temel faktörleri

•İletişim türleri

•Ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz

•Mesajın 4 yönü

•Ne söylüyoruz – söylemek istiyoruz?

•Doğru mu anlıyoruz?

•Dinleme türleri, Aktif dinleme

Yöntemler Bilgi aktarımı, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, uygulamalı grup çalışmaları, testler, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler İletişim, güven yaratma, ilişki yönetimi, farklılıkları yönetme, empati kurma, aktif dinleme, esneklik.

 

ZAMAN VE ÖNCELİKLERİN YÖNETİMİ

zaman

Amaç İş ve özel yaşamda zamanın daha etkili ve verimli kullanılması, karşılaşılan problemlerin çözümü ve teknikler.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Zaman nedir? Neden boşa harcanır?

•Zaman hırsızları

•Delegasyon

•Hedef belirleme ve öncelikler

•Acil ve önemli işler

•Pareto analizi

•Eisenhower prensibi

Yöntemler Teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, beyin fırtınası, tartışma.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Hızlı karar alma, çeviklik, sonuç odaklılık, planlama ve organizasyon, sorumluluğu devretme, kıyaslama, esneklik, hedef belirleme ve zaman ilişkisi kurma, planlama yapma, öncelik belirleme.

 

ETKİLİ SUNUŞ BECERİLERİ

sunum

Amaç Topluluk karşısında konuşma, sunum yapma, etkileme, etkili ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi,
Hedef Kitle Orta ve üst kademe yöneticiler, eğitmenler, sunum yapanlar, satış temsilcileri
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Hazırlık ve Sunumun yapısı

•Etkili beden dili kullanımı

•Görünüm, doğru duruş ve oturuş

•Ses kullanımı ve ifade

•Alan kullanımı

•Göz teması, jest ve mimikler

•El ve kol hareketleri

•Sunum malzemesi kullanımı

•Grubu etkileme

Yöntemler Bireysel sunumlar, video çekim, teorik anlatım, soru-cevap, videolar, sunum analizleri ve uygulamalar, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Kendine güven, psikolojik engelleri aşma, stres yönetimi, ses ve beden dili kullanımı, etkili konuşma, hitabet, etkileme ve ikna, zaman yönetimi, zor kişilerle başa çıkma, etkili mesaj verme, farklılıklara uyum.

 

EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

egitici

Amaç Bireylere eğiticilik becerilerini ve eğitim programını planlamadan uygulama ve değerlendirme aşamalarına kadar hazırlama ve sunabilme becerilerini kazandırmak.
Hedef Kitle Asıl mesleği eğiticilik olmayanlar, ürün temsilcileri, satış temsilcileri, teknik destek personeli
Süre 2 + 2 = 4 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 12 Kişi
İçerik •Eğitimin temel kavramları

•Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

•Eğitim tipleri ve öğrenme kavramı

•Malzeme, ortam ve program hazırlığı

•İletişim becerileri, ses tonu ve beden dili

•Sunum teknikleri ve öğrenme birimleri

•Zor katılımcılarla başa çıkma

•Ölçme değerlendirme

•Proje sunumları ve geri bildirimler

Yöntemler Bireysel sunumlar, video çekim, teorik anlatım, soru-cevap, videolar, sunum analizleri ve uygulamalar, role playing ve uygulamalar, geri bildirimler, eğitim oyunları.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Etkin eğitim verme, kendine güven, empati kurma, zor kişilerle başa çıkma, stres yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, hızlı karar verme, etkile ve ikna, rol model olma.

 

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM

telefon

Amaç Günümüzde çok kullandığımız iletişim araçlarından biri olan telefonda sağlıklı iletişimin kavranması.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar, işinde yoğun telefon kullananlar, çağrı merkezi çalışanları
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 16 Kişi
İçerik •İletişim kavramı, türleri, süreci

•İletişim kanalları

•Sözlü, sözsüz, yazılı iletişim

•Aktif dinleme ve soru sorma

•Ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz

•Ne söylüyoruz – söylemek istiyoruz?

•Doğru mu anlıyoruz?

•Dinleme türleri, telefonda aktif dinleme

•Telefonda iletişim

Yöntemler Bilgi aktarımı, soru-cevap, telefon görüşmeleri, vaka analizleri ve uygulamalar, analiz ve geri bildirim, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Etkili iletişim, sözcükleri etkin kullanma, aktif dinleme, ses tonu kullanım, motive olma ve mutluluk, telefonu etkin kullanma.

 

MÜZAKERE VE İKNA TEKNİKLERİ

ikna

Amaç Müzakere sürecinin adımlarını ve nasıl yönetileceğini belirlemek, Müzakere stratejilerinin belirlenmesini göstermek, ikna becerileri kazandırmak.
Hedef Kitle Satış temsilcileri, orta kademe yöneticiler, müşteri temsilcileri, ürün ve teknik destek sorumluları
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Müzakere nedir? Neden müzakere ederiz?

•İyi müzakerecinin özellikleri

•Sözlü ve sözsüz iletişim

•Müzakere sürecine hazırlık

•Soru sorma teknikleri ve aktif dinleme

•Kendimizi ve karşımızı analiz etme

•Strateji geliştirme, etkileme ve ikna

•İşbirliği ve uzlaşma

•Filmlerden örnekler ile müzakere analizi

Yöntemler Bilgi aktarımı, grup çalışmaları, soru-cevap, film izleme ve videolar, vaka analizleri, tartışma, role playing ve uygulamalar, testler ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Müzakere yapma, ilişki yönetimi, güven verme, ikna kabiliyeti, proaktif olma, sorun analizi ve çözme, değerlendirme ve gözlem, strateji geliştirme.

 

ÖFKE KONTROLU VE STRESLE BAŞA ÇIKMA

stres

Amaç Öfke ve stres duygusunu tanımak, öfkeyi kontrol etmek, stresle başa çıkma ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmak. İş ve sosyal hayatta yaşam kalitesini artırmak.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Öfke ve stres duygusunu tanımak

•Stres kaynakları

•Stres ve kişilik

•İşle ilgili stres faktörleri

•Nefes kontrolu

•Kendimizi iyi hissetme

•Yapıcı stres ve iş performansı

•Öfkeyi kontrol etme

•Stresle başa çıkma yolları

Yöntemler Teorik anlatım, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, tartışma.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Proaktif davranış ve duygu yönetimi, öfke kontrolu, stres ile başa çıkma

 

KİŞİSEL GELİŞİM BECERİLERİ

kisisel

Amaç Katılımcıların kendilerini daha iyi tanımalarını, iletişim kalitelerinin yükselmesi,yeteneklerinin farkına varmalarını ve bireysel ve kurumsal katma değerlerini artırmaktır.
Hedef Kitle Kişisel gelişimine ve bireysel kaliteye önem veren tüm çalışanlar
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Kendinin tanıma ve farkındalık

•Geri bildirim verme ve alma

•Sözlü ve sözsüz iletişim, beden dili ve kişisel imaj

•Olumlu düşünme ve olumlu ifade

•Benlik durumları, sen – ben dili

•Aktif dinleme

•Zaman yönetimi ve stresle başa çıkma

•Çatışma yönetimi

•Motivasyon yönetimi

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, grup çalışmaları, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Etkili iletişim kurma, farkındalık geliştirme, empati kurma, olumlu düşünme ve konuşma, aktif dinleme, zaman yönetimi.

ETKİLİ CV (ÖZGEÇMİŞ) HAZIRLAMA VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

cv-mulakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç İş arayan, işini değiştirmek isteyen ya da iş değişikliğine hazırlıklı olmak isteyenler ile İnsan Kaynakları işe alımlarda görev yapanların etkili özgeçmiş niteliklerini öğrenmeleri ve verimli mülakatları öğrenmeleri
Hedef Kitle Üniversite öğrencileri, iş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, İK işe alım personelleri ve çalışanlar
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Özgeçmiş tanımı, özellikleri ve nitelikleri

•Özgeçmiş bölümleri, formatı ve ön yazı

•Özgeçmiş çeşitleri ve sıra dışı özgeçmişler

•Özgeçmiş için özel ipuçları

•Sosyal ağlar, ve özgeçmiş

•Mülakat çeşitleri ve hazırlığı

•Mülakat soruları

•İlk izlenim ve görünüm

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, video gösterim, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Kendini tanıma ve ifade, etkili iletişim, sözsüz iletişim ve kişisel imaj, olumlu ifade, aktif dinleme, stres ile başa çıkma