3 Eylül 2018

E-Öğrenme

e-ogrenme

Eğitim Yönetim Sistemi (LMS)

Kurumsal firmaların eğitim faaliyetlerinin en önemli alanlarından biri eğitim faaliyetlerinin işe alımdan başlayarak tüm aşamalarda etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesidir. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kuruma özel hazırlanan yazılımlarımız ile tüm eğitim süreçleri sistematik bir şekilde takip edilmekte, analizleri yapılmakta, raporlanabilmektedir. Ayrıca eğitim faaliyetleri e-öğrenme, VR uygulamaları, oyunlaştırma vb. güncel teknolojilerle desteklenerek etkinliği arttırılmaktadır.

E-öğrenme, Oyunlaştırma,

Yeni nesil çalışanların iş hayatına dahil olması, bilgisayar, yazılım, iletişim teknolojilerinin gelişmesi vb. nedenler ile günümüzde sınıf içi eğitimlere ilave yöntemlerin uygulanması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bunun yanında kalabalık ve geniş coğrafyada personeli bulunan firmalar için de bazı teknolojik çözüm ihtiyaçları doğmakta. Aynı zamanda uzun sınıf içi eğitimlerin teorik kısımlarını azaltarak uygulama ağırlıklı eğitimler için katılımcıların öncesinde sanal ortamda hazırlanmaları farklı bir alternatif olmakta.

Bu kapsamda e-öğrenme uygulamaları ile iş ortaklarımıza farklı çözümler sunmaktayız. Aynı zamanda sanal ve arttırılmış gerçeklik, oyunlaştırma ve eğitim oyunları, mobil çözümler, uzaktan eğitim, eğitim videoları, 3D animasyonlar ile öğrenmede zaman, mekan, süre, katılımcı sayısı gibi sınırlar ortadan kaldırılabilmektedir.

Tüm bu uygulamalar yapılırken kurum ile birlikte, kurum için çalışarak kuruma özgü, içerik, yöntem, örnekler, testler, oyunlar, görseller vb. hazırlanmaktadır.