11 Ekim 2016

Workshop

workshop

 

 

 

 

 

Workshop, çalışanlar ile belirli sürelerde çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan, güncel konularla ilgili çalışanların doğrudan fikirlerine başvurulduğu bir çalışmadır. Çıktıları değerlendirilip iş süreçlerini iyileştirecek yeni uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlar.

Workshop hedefleri:

Amaç, sertifikasyon programında verilen bilgilerin pazar koşulları ve güncel gelişmeler doğrultusunda sistematik olarak geliştirilmesidir.

Workshop içerikleri:

 • Süreçlerin kalitesini artırmaya yönelik daha etkin iletişim
 • Güncel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik projelerin oluşturulması
 • Tecrübelerin paylaşımı
 • Sürekli gelişen pazar ve yeni teknolojilerin takip edilmesi

Yöntemler:

 • Beyin Fırtınası
 • Açık Fikir Platformları
 • Vaka Analizleri
 • Grup Çalışmaları
 • Sunumlar
 • Oyun Çalışmaları
 • Drama Uygulamaları
 • Yarışmalar

Süre ve periyot:

Yılda en az bir defa ve 2 gün