30 Ekim 2016

Sosyal Eğitimler

KİŞİSEL İMAJ VE ETKİLİ İLK İZLENİM

kisisel-imaj

 

Amaç Bireysel ve kurumsal imaj, imaj oluşturma ve geliştirilme, etkili izlenim bırakma, fark yaratma.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar, işinde yoğun telefon kullananlar, çağrı merkezi çalışanları
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 25 Kişi
İçerik •İmaj kavramı

•Bireysel ve Kurumsal imaj

•Misyon, vizyon ve temel değerler

•İş etiği

•İlk izlenim

•Dış Görünüm ve kişisel bakım

•Beden dili, tokalaşma, tanışma

•Topluluğa hitabet

•Görgü ve nezaket kuralları

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, videolar, görseller, vaka analizleri, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler ilişki yönetimi, özgüven geliştirme, olumlu imaj oluşturma, iyi görünmek ve davranmak, performansı yükseltme, başarı odaklılık, etik davranış geliştirme.

 

 

NİTELİKLİ ANNE BABA OLMAK

annebaba

Amaç Anne ve babaların çocukları ile daha iyi iletişim kurabilmesi, nitelikli vakit geçirme, ruhen ve bedenen sağlıklı çocuk büyütme.
Hedef Kitle 12 yaşına kadar çocuk sahibi olan anne ve babalar ya da adaylar
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 25 Kişi
İçerik •Anne ve Babaların rolü

•Aile tutumları, demokratik ilişki, empati

•Dinlemek ve Anlatmak, olumlu davranış geliştirme

•Sosyal, duygusal ve zihinsel gelişim

•Okul, arkadaşlar ve anne-baba

•Bedensel ve cinsel gelişim

•Çocukla nitelikli zaman geçirmek ve oyun

•Yaşam zorlukları ve aile

•Çocuğun sorumluluk kazanması

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Çocuk ile etkili iletişim, nitelikli zaman geçirme, empati kurma, aktif dinleme, demokratik tutum gösterme, olumlu düşünme ve davranış geliştirme, rol model olma.