30 Ekim 2016

Kurumsal Eğitimler

 YÖNETİM BECERİLERİ

yonetim

Amaç Yöneticilerin ekip yönetimi, hedef belirleme, liderlik becerilerinin geliştirilmesi,
Hedef Kitle Orta ve üst kademe yöneticiler, yönetici adayları
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Hedef koyma ve sonuç alma

•Koşullara göre liderlik özellikleri kullanımı

•Ekiplerin motive edilmesi

•Koçluk becerileri

•Aktif dinleme ve soru sorma

•Başarılı ekip dinamikleri

•Problem çözme

•Değişen koşullarda değişen yönetim becerileri

Yöntemler Teorik anlatım ve bilgi aktarımı, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Kurumsal farkındalık, vizyon ve değerle liderlik, ikna, esneklik, sorumluluğu devretme, hedeflere ulaşma, yetenek yönetimi, kişileri yönlendirme, delegasyon.

TAKIM ÇALIŞMASI VE EKİP OLMAK

takim

Amaç Ekip halinde çalışanların yüksek motivasyon ile çalışmaları, bilgi ve becerilerini birleştirerek sinerji yaratmaları.
Hedef Kitle Ekip halinde çalışanlar
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 18 Kişi
İçerik •İletişim ve empati becerilerini geliştirme

•Ekip üyelerini benimseme ve anlama

•Geri bildirim verme ve alma

•Aktif dinleme ve soru sorma

•Çatışma yönetimi

•Motivasyon

•Takım halinde problem çözme

•Başarılı takımın özellikleri

Yöntemler Teorik anlatım, grup çalışmaları, soru-cevap, videolar, uygulamalı grup çalışmaları, beyin fırtınası, oyunlar, tartışma.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Takım çalışması ve işbirliği, güven verme, ilişki yönetimi, esneklik, ikna kabiliyeti, iletişim ve empati yeteneği, değerleri benimseme, aktif dinleme ve soru sorma, çatışma yönetimi, sinerji yaratma, problem çözme.

TEMEL SATIŞ TEKNİKLERİ

satis

Amaç Satış ekiplerinin müzakere becerilerini geliştirmek, müşterileriyle iletişimlerini güçlendirmek, müşteri odaklılıkla satış performanslarını arttırmak.
Hedef Kitle Satış temsilcileri
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 16 Kişi
İçerik •Temel iletişim kavramları

•Satış temsilcisinin özellikleri

•Beden dili, imaj, ilk izlenim

•Etkin soru sorma becerileri, Aktif dinleme

•Müşteriyi tanıma ve müşteri tipleri

•İhtiyaç analizi, Satış görüşmesi süreçleri

•Fiyat teklif yöntemleri

•Faydaları anlatarak ikna, İkna edici iletişim yöntemleri

Yöntemler Bilgi aktarımı, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma, beyin fırtınası, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Müşteri odaklı düşünme ve davranma, aktif dinleme ve soru sorma, planlama ve organizasyon, etkileme ve ikna, insan ve davranışlarını tanıma, satış yeteneği.

İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ

ileri_satis_teknikleri

Amaç Değişen müşteri profili ve beklentileri doğrultusunda modern satış tekniklerini kullanarak satış aşamalarını etkili gerçekleştirmek ve müşteri bağlılığını arttırarak unutulmaz müşteri deneyimi yaşatmak.
Hedef Kitle Satış temsilcileri, satış yöneticileri, satış ekip liderleri
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 16 Kişi
İçerik •Satış arttıran sihirli sözcükler, olumlu ifade

•Satış görüşmesi aşamaları ve faktörleri

•Özellik, fayda, ek fayda ve satışta kullanımı

•Satış sinyalleri ve satış teknikleri

•Kişisel satış teknikleri ve 360˚ Satış tekniği

•Çapraz satış ve yukarı satış

•Satış taktikleri

•Genel ve fiyat itirazları ile başa çıkma

•Satış kapama

•Müşteri deneyimi ve satışta kuşaklar

•Sadık müşteri yaratma ve müşteri yaşam boyu değeri

Yöntemler Bilgi aktarımı, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, uygulamalı grup çalışmaları, tartışma, beyin fırtınası, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler İhtiyaç analizi, satış süreçlerini etkili gerçekleştirme, ürün hakimiyeti, satış gerçekleştiren teknik ve taktikler, itirazlarla başa çıkma, olumlu deneyim yaşatma

ŞİKAYET ELE ALMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

sikayet

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç Hizmet sektöründe itiraz ve şikayetlerin karşılanması, memnuniyet arttırılması.
Hedef Kitle Hizmet sektörlerinde çalışanlar, şikayet dinleyenler, çağrı merkezi çalışanları
Süre 2 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •İtiraz ele alma, dinleme

•Aktif dinleme ve empati

•Duyguları anlama, Mesajın dört yönü

•Olumlu düşünme ve konuşma

•Doğru iletişimin önündeki engeller

•Beden dili çözümleme

•Zor müşteriler ile baş etme

•Kişilik tipleri ve özellikleri

•Öfke yönetimi

Yöntemler Bilgi aktarımı, soru-cevap, videolar, vaka analizleri ve uygulamalar, tartışma, role playing ve uygulamalar, testler ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Proaktif davranış ve duygu yönetimi, iletişim, güven verme, hızlı karar alma ve çeviklik, ilişki yönetimi, ikna kabiliyeti, öz denetim, olumsuz duyguların yönetimi, koşullara uygun karar verme.

MOTİVASYON YÖNETİMİ

motivasyon

Amaç Yönetici pozisyonunda çalışanların hem kendi hem de çalışanların motivasyonlarını yükseltmek için gerekli bilgi ve beceriler konusunda farkındalık oluşturmak.
Hedef Kitle Orta ve üst kademe yöneticiler ve yönetici adayları, bölge ve ürün sorumluları, satış temsilcileri
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 20 Kişi
İçerik •Motivasyon teorileri

•Yöneticilik ve motivasyon

•Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

•İşyerinde iltifat ve iltifatsızlık

•İçsel ve dışsal motivasyon araçları

•Çalışanı motive-demotive eden faktörler

•Farklı kişilerin motivasyonu

•Motivasyon seviyesi belirleme

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, testler, tartışma, uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Beklentileri anlama, motivasyon sağlama ve mutluluk, motivasyon kaynaklarını ortaya çıkarma, çalışma memnuniyeti, kurum bağlılığı, aidiyet bilinci, işyeri değerlerini benimseme.

MÜŞTERİ DENEYİMİ

hotel-room-service-manager

 

 

 

 

 

 

Amaç Özellikle hizmet sektöründe çalışan (doğrudan ya da müşteri ile irtibatta olan) personelin, müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak unutulmaz anlar unutulmaz anlar yaratarak fark yaratmaları
Hedef Kitle Hizmet sektöründe çalışan her kademe çalışan, satış, müşteri ilişkileri, resepsiyon vb. çalışanlar
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 18 Kişi
İçerik
  • Hizmet sektörünün gelişimi ve hizmet tanımı
  • Hizmette mantık, bilinç, duygular ve bilinçaltı
  • Hizmet özellikleri ve müşteri odaklı organizasyon
  • Müşteri Yaşam Boyu Değeri
  • Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti
  • Paradigma değişimi ve standartları dışına çıkma
  • Olumlu müşteri algısı oluşturmanın kuralları
  • Mutlu çalışan = Mutlu müşteri
  • Müşteri nasıl «Vay bee» der (Unutulmaz anlar)
Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, videolar, görseller, videolar, vaka analizleri, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Müşteri odaklı hizmet verme, paradigma değişimi, büyük resmi görme ve amaç birliği, müşteri ile etkin iletişim, Olumlu düşünme, ifade ve bakış açısı kazanma

MÜŞTERİ ODAKLILIK

müşteri odaklılık

Amaç Müşteri ve beklentilerinin değiştiği, teknoloji ve hizmetin ön plana çıktığı, insan ilişkilerinin ön plana çıktığı glokalleşen iş hayatında müşteriyi tüm faaliyetlerimizin merkezi koyarak işlemlerimizi gerçekleştirmek.
Hedef Kitle Özel sektör, kamu kurumu ya da sosyal örgütlerin her kademe ve her görevdeki çalışanları
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Müşterilerin tanımlanması, tanınması

•Farklı müşteriler, müşteri segmentasyonu ve müşterilerin farklılık gösteren talepleri

•Müşteri beklentileri nelerdir ve kişiye/firmaya özel hizmet nasıl sunulur?

•Müşteri Odaklılık

•Müşteri memnuniyeti ölçümü ve şikayet yönetimi

•Empati, müşteri gözüyle bakma

•Analizler, İş geliştirme ve Aksiyon planları

•Müşteri İlişkileri Yönetimi

•Müşteri Odaklılık ve Pazarlama

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, testler, videolar, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Müşteri odaklı hizmet verme, paradigma değişimi, büyük resmi görme ve amaç birliği, müşteri ile etkin iletişim, hizmet geliştirme, ifade ve bakış açısı kazanma

RAPORLAMA VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

rapor-ve-yazisma

 

 

 

 

 

Amaç İş hayatında yönetici ve çalışanların, iyi bir yazılı iletişim tekniği kullanarak, yönetim becerileri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve şekil ve içerik yönünden etkili rapor hazırlama becerilerini geliştirmek.
Hedef Kitle Özel şirket ve kamu kurumu çalışanları, yöneticiler, öğrenciler, asistanlar.
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •İletişim ve yazılı iletişim

•Yazışma ve yazım kuralları

•Yazışma teknikleri

•Yazışma türleri

•Örgütsel yazışma ve iş mektupları

•Kurumsal e-mail

•Rapor hazırlama ve rapor yazımı

•Rapor hazırlama süreci

•Raporun şekil ve içerik yönü

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, tartışma, gerçek, doğru ve yanlış örneklerin incelenmesi.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Yazı dilini doğru ve etkin kullanma, Kurum imajına uygun iletişim becerisi, Etkin rapor/yazı hazırlama, Kurumsal haberleşme ve raporlama kültürü, Yalın, kısa ve net bilgi alış verişi

TOPLANTI YÖNETİMİ

toplanti_yonetimi

Amaç İş hayatının vazgeçilmezi ve yoğun mesai harcanan iş toplantılarının etkili ve verimli bir şekilde organizasyonu, gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve acık, anlaşılır karar alınması ve takibi.
Hedef Kitle Özel şirket ve kamu kurumu çalışanları, yöneticiler, satış temsilcileri
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 8 – 18 Kişi
İçerik •Toplantı kavramı ve önemi

•Toplantı hazırlığı ve planlama

•Toplantı organizasyonu

•Toplantı ortamları ve donanımları

•Toplantının yapılması

•Toplantı yönetimi

•Toplantı sonrası

•Yazışma kuralları, teknikleri ve örgütsel yazışma

•Rapor yazma, süreci ve yazısı

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, vaka analizleri ve uygulamalar, video gösterimi, tartışma, gerçek, doğru ve yanlış örneklerin incelenmesi.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Toplantının sağlıklı bir şekilde planlanması, zamana uyarak katılımcı bir toplantı yapılması, etkili ve verimli gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ve görev dağılımı, toplantı sonrası görevlerin gerçekleştirilmesi

İŞ’TE GÖRGÜ VE NEZAKET

iste-gorgu-ve-nezaket

Amaç İşyerinde görgü ve nezaket kurallarını doğru şekilde uygulayarak medenice kişisel ve kurumsal ilişkiler oluşturmak, olumlu söz ve davranışlar ile örnek olmak, farkındalık yaratarak sayılan ve sevilen bireyler olmak.
Hedef Kitle Tüm çalışanlar, müşteri ile irtibatta olanlar, telefon ile iletişim kuranlar.
Süre 1 gün
Katılımcı Sayısı 10 – 20 Kişi
İçerik •Sözlü, sözsüz iletişim

•Beden dili, aktif dinleme

•Kişisel ve kurumsal imaj kavramı

•İlk İzlenim ve görünüm

•Görgü ve nezaket kuralları

•İşyerinde davranış

•Çalışma arkadaşları, ast-üst ilişkileri

•Etkili ve güzel konuşma

•Gelecek ve Yaşam Yönetimi

Yöntemler Bilgi aktarımı ve teorik anlatım, soru-cevap, videolar, görseller, vaka analizleri, tartışma, role playing ve uygulamalar.
Davranışsal kazanımlar ve Yetkinlikler Sağlıklı iletişim kurma, pozitif imaj yaratma, takdir etme ve görme, farkındalık yaratma, olumlu ifade ve beden dili oluşturma, çalışan ilişkilerinin iyileşmesi, iş ve özel yaşamda medeni olmak, sayılan ve sevilen birey olmak