5 Kasım 2016

Satış Danışmanı

Satış Danışmanı Eğitimleri

satisdanismani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış Danışmanın satış performansının yüksek olması, iletişim ve satış becerileri, ikna kabiliyeti, ürün hakimiyeti, ihtiyaç analizi ve pazarlama gibi bir çok faktöre bağlıdır.

Otomotiv sektöründe satış tekniklerinin yanında temel otomobil bilgisine sahip olmanın yanında özellikle marka ürünlerine/özelliklerine hakim olmak kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Satış Danışmanı Eğitimleri :

 • 1. Aşama Eğitimi
 • 2. Aşama Eğitimi
 • Sertifika Sınavları
 • Temel Otomobil Teknolojileri Eğitimi
 • Marka/Ürün Eğitimleri

1.Aşama : Satış Süreci ve Araç Sunumu

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Satış sürecinin ve araç sunumunun detaylarını öğrenirler.
 • Olumlu ilk izlenim ile güven verme ve ihtiyaç analizini önemini kavrarlar.
 • Ürün ve fiyat teklif yöntemlerini, itirazlarla başa çıkmayı etkin yaparlar.
 • Satış kapatmayı, müşteri kazanmayı ve iz bırakan bir teslimatı gerçekleştirirler.
 • Kazanımları güncel hayatta etkili bir şekilde uygularlar.

Eğitim İçerikleri

Satış sürecine giriş

Satış danışmanından beklentiler

Müşteri odaklılık, zaman yönetimi

İlk izlenim ve etkili iletişim

İlk kişisel temasın oluşturulması

Satın almaya rehberlik yaklaşımı

İhtiyaç analizi

İhtiyaç analizinin anlamı ve bileşenleri

Soru teknikleri ve aktif dinleme

DISC nedir?, müşteri (4 renk )özellikleri ve davranış tercihleri

Araç sunumu

Araç sunumunun önemi ve prosedürleri

Faydaları anlatarak ikna ve itirazların ele alınması

Test sürüşü

Yeni araç teklifi

Teklif görüşmesinin yapısı

Teklif hazırlığı ve sunumu

İtirazların yönetilmesi ve fiyat/pazarlık yöntemleri

Finansal hizmetler

Takas teklifinin önemi ve fiyatın açıklanması

Finansal hizmet teklifi ve avantajları

Satışı kapatma

Satın alma sinyalleri ve pazarlık yöntemleri

Satış kapatma teknikleri

Destekleyici Faaliyetler

Müşteri Kazanımı

İz bırakan Teslimat

Müşteri Takibi ve Müşteriyi elde tutma

Kapsamlı satış süreci senaryoları üzerinden canlandırma çalışmaları

2.Aşama : Etkili Satış, Müşteri ile İletişim ve Gelişim

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Satın almaya rehberlik ederek müşteri ile etkili iletişim kurarlar.
 • Müzakere ve iknanın incelikleri öğrenirler.
 • Müşteri itirazları ele alarak, zor durumları yönetmeyi bilirler.
 • Telefonda etkili iletişim ve satış becerileri geliştirirler.
 • Farklı yöntemler ile olumlu değişim ve gelişimler yaşarlar.

Eğitim İçerikleri

Mükemmel Satış

Satın almaya rehberlik

Satın almada duygu boyutu

İhtiyaç seviyeleri ve saklı ihtiyaçlar

Satış Görüşmesinde İletişim

Müşteriyi anlamak: Soru sormak, dinlemek

Etkili sözlü ve sözsüz iletişim

Mesajın 4 yönü ve iletişim kazaları

Araç içinde, araç başında sunumun önemi

Geribildirim aşamaları ve kuralları

Müzakere ve İkna

Müzakere teknikleri ve kazan-kazan yöntemi

İkna türleri ve farklı profilleri ikna etmek

İkna stratejileri: İtme, çekme, çekilme

İtirazları ele alma ve zor durumlar ile başa çıkma

İtirazlar ile baş edebilmek

Şikayet yönetimi süreci ve iyi yönetilen şikayetler

Zor durum ve kişilerle başa çıkma

Telefonda İletişim ve satış

Telefon ile satış ve hizmet yaklaşımı

Telefonda farklı müşteri profilleri ile iletişim ve ikna

Telefon görüşmesinin aşamaları

Değişim ve gelişim

Olumlu ifade kullanımı ve etkili sözcükler

Takım nedir? Takım gelişim modeli

SWOT analizi ile karar alma

SMART hedef koyma tekniği

Faaliyetlerin ve zamanın etkin yönetimi

İleri seviye satış süreci uygulamaları

 

Temel Otomobil Teknolojisi Eğitimi

temel-oto

 

 

 

 

 

Otomotiv satış ve satış sonrası hizmetlerde çalışan personelin , otomobil konusunda temel bilgilere sahip olması gerekmektedir. Mekanik ve elektrik teknisyenler genelde meslek lisesi mezunu olduklarından temel otomobil teknolojisine hakim durumdalar. Bu personelin yalnızca çalıştığı markanın teknoloji/marka eğitimlerine ihtiyacı olmakta ve markaların teknik eğitim bölümleri tarafından verilen eğitimler yeterli olmaktadır. Kaporta ve boya konularında ise yeni okullarda yeni başlayan eğitimler nitelik ve nicelik olarak yetersiz kalmakta ve bu personeller de genelde işi piyasada öğrenmekteler.

Ancak satış temsilcisi, servis danışmanı, müşteri kabul/resepsiyon gibi personeller genelde teknik harici okullardan ve sektörlerden istihdam edildiği için otomobil bilgileri yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden üretken olmayan teknik harici personele temel otomobil teknolojisi bilgilerini aktarmak gerekiyor. Ancak bu eğitimden sonra üzerine marka/ürün eğitimi verilerek daha yüksek fayda sağlanabilir.

Temel otomobil teknolojisi eğitiminin amacı bayide otomotiv eğitimi görmemiş çalışanlara gerekli bilgi ve donanımı kazandırmaktır.

Temel Otomobil Teknolojisi Eğitimi:

 • Temel Otomobil Teknolojisi Eğitimi

 

Temel Otomobil Teknolojisi

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Otomobil ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Müşteri diyaloglarında teknik bilgi ile güvenli duruş
 • Ürün/marka eğitimlerine zemin hazırlamak
 • Birimler arası iletişimde doğru anlatmak ve anlamak
 • İş süreçlerinin sağlıklı ilerlemesine katkıda bulunmak

Eğitim İçerikleri

 • Tanımlama numaraları, bilgi etiketleri
 • Gövde yapısı ve tipleri
 • Motor tipleri

Benzinli

Dizel,

Hibrit ve elektrikli

 • Çevre ve ekonomi

Yakıt sarfiyatı ve ekonomik kullanım

Çevre kirliliğini önleyici sistemleri

 • Şanzıman ve debriyaj

Düz, otomatik, yarı otomatik

 • Çekiş (Önden çekiş, arkadan itiş, 4 çeker)
 • Lastik, jant, kış lastiği, rot – balans
 • Fren, ABS, ESP, TCS
 • Süspansiyon sistemi, amortisör, direksiyon sistemleri
 • Temel elektrik, akü, far ayarı
 • Kalorifer, klima
 • Güvenlik sistemleri

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri,

Hava yastığı, emniyet kemeri

 • Sıvılar

Soğutma ve silecek

Yağlar, hidrolik, yakıtlar

 • Periyodik bakım
 • Gösterge tablosu ve ikaz lambaları
 • Kaporta ve yapısı
 • Boya