5 Kasım 2016

Servis/Parça Müdürü

Servis ve Parça Müdürü Eğitimleri

 

servismuduru

 

 

 

 

 

 

 

Bayi satış sonrası tüm faaliyetlerin ilk olarak Servis Yöneticisinin sorumluluğundadır. Servis Yöneticisi müşteri, yönetim ve organizasyon beklentileri doğrultusunda, eğitim içeriklerini etkin kullanarak hedeflerine ulaşacaktır.

Servis ve Parça Müdürü Eğitimleri :

 • 1. Aşama Eğitimi
 • 2. Aşama Eğitimi
 • Sertifika Sınavları
 • Workshop
 • Koçluk Eğitimi

1.Aşama :Yönetim Becerileri, Motivasyon ve İletişim

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Daha verimli çalışmak için iletişim ve takım çalışması yetkinlikleri gelişir.
 • Müşteri odaklılığı ve çalışan memnuniyetini öğrenir ve servise uygular.
 • Yönetim becerileri, İkna kabiliyeti ve çatışma yönetimi yetkinlikleri kazanır.

Eğitim İçerikleri

Yöneticiliğe giden yol

Geri bildirim kurallarının oluşturulması

Kendimi ve başkalarını nasıl görüyorum?

Size özel kişilik yapınız.

Etkin iletişim

İletişimin temel prensipleri, İletişim engelleri,

Tahrik edici söz veya cümleler

Aktif dinleme, soru çeşitleri ve benlik durumları

Kalite ve müşteri odaklılık

Serviste kalite

Müşteri memnuniyeti anketi ve müşteri beklentileri

Müşteri odaklı olmanın önemi ve iletişimde profesyonel tutum

Takım çalışması

Anlaşmazlıkların analizi ve onlarla başa çıkma

Şirket içi uyumlu çalışma

Motivasyon ve çalışan memnuniyeti

Motivasyon, personeli motive etmek ve etkilemek

İş dağılımı ve bilginin motivasyon aracı olarak kullanılması

Yöneticinin etki gücü

İtirazları başarı ile ele alma ve çatışma yönetimi

Müşteri neden itiraz eder?

İtirazları ele almanın kuralları

Uygulamalı olarak itiraz görüşmelerinin yönetilmesi

 

2.Aşama : Personel Yönetimi ve Servis İşletmeciliği

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

 • Yetki, sorumluluk ve iş ilişkilerinin analiz edilmesi ve yöneticinin sorumlulukları doğrultusunda bir görev tanımının oluşturur ve uygular.
 • Planlama, hedef belirleme ve zaman yönetimi becerileri gelişir.
 • Servis işletmeciliği ve pazarlamanın detaylarını öğrenir.

Eğitim İçerikleri

Yönetici özellikleri ve yetkinlikleri

Yöneticinin sahip olması gereken davranışlar ve nitelikler

Yönetimde değişim ve yönetim biçimleri

Geçmişten günümüze yönetsel davranışlar

Yönetimin güncel tanımı ve yönetim hedefleri

Yönetim tarzları ve yönetim tipleri

Bireysel personel görüşmeleri

İlişki odaklı görüşmelerin yönetimi, bireysel personel görüşmeleri

Bilgi paylaşımı ve aktarımı

Yönetici, çalışanların eğitmenidir

Personel seçimi ve analizi

İşe alım ve personel değerlendirmenin gerekliliği

Planlama ve hedef belirleme

Planlamanın temel prensipleri,

İşlerin planlanması ve zaman yönetimi

Servis işletmeciliği

Servis raporları, karlılık, performans ölçümleri

Servis pazarı, potansiyel ve aktiviteler

Servis işinde güncel gelişmeler, trendler / Araştırmalar

Çağdaş pazarlama, piyasa araştırması ve rekabet analizi

Güncel servis müşterisi beklentileri

Pazardan faydalanmak için arz oluşturma

 

Kaporta Boya Atölye Yöneticisi Eğitimi

336_a_free_estimate_2

Otomotiv satış ve satış sonrası sektöründe sanayi, teknoloji, iletişim teknolojileri, müşteri beklentileri, değişen Pazar ve rekabet koşulları doğrultusunda son yıllarda önemli değişiklikler meydana geldi. Ülkemize de yansıyan bu gelişmeler neticesinde şehir ana caddelerindeki apartman altı acentalar ve sanayi sitelerindeki anlaşmalı atölyelerin yerini bir kısmı şehir dışında 3S-4S ya da «Plaza» gibi kavramlarla anılan tesislere bıraktı.

Bu tesislerde satışın yanında, servis, yedek parça, ikinci el, araç koruma, lastik ve rot-balans, kaporta-boya gibi bölümler aynı çatı altına toplanmış oldu. Haliyle fiziki, operasyonel, ciro, iş alanları, personel vb. hacimleri çok büyüdü ve yönetilmesi zor hale geldi. Bugün orta büyüklükte bir plazanın satış sonrası hizmetler müdürü, orta ölçekte bir işletmenin genel müdürü kadar bir işi yönetir duruma geldi.

Haliyle tüm bu işlerin/bölümlerin içinde detaylarda kaybolmadan etkili bir yönetim gerçekleştirmek bazı alanlarda bilgi, tecrübe ve eğitim gerektirmektedir. Servis müdürleri mekanik atölye, müşteri kabul, müşteri ilişkileri, garanti (nispeten yedek parça) gibi alanları etkili yönetebilse de daha uzmanlık gerektiren kaporta ve boya bölümlerinde sıkıntı yaşayabilmekteler. Aynı durum markaların merkezleri için de kısmi olarak geçerli demek çok ta yanlış olmayacaktır. Bunun neticesinde kaporta – boya bölümlerinin bir nevi «kurtarılmış bölge» konumuna dönüşme riski her zaman vardır.

Dolayısıyla bayinin cirosunun çok büyük kısmını satış bölümleri yapmasına rağmen, kârın büyük kısmını satış sonrası ve özellikle kaporta ve boya bölümleri gerçekleştirmektedir. Sigorta sektörü ile iyi ilişkiler doğrultusunda yetkili servislerinin geleceğinin önemli bir kısmının da bu bölümde olduğu açıktır. Bu eğitimimiz ile kaporta ve boya bölümlerini yönetenlere bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim hedefleri

 • Hasar onarımı öneminin farkına varılması ve faaliyetlere hakim olunması
 • Atölye verimliliği, karlılığı ve etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
 • Süreçleri etkin işleterek müşteri memnuniyeti, kalite ve hız arttırılması
 • Personel, tesis, ekipman ve süreçlerin standartlar doğrultusunda yönetilmesi

Eğitim İçerikleri

 • Sektör Yapısı
 • Otomotiv Sektörü ve Pazarı
 • Marka satış ve servis rakamları
 • Hasar Onarım Sektörü
 • Kaza ve Hasar İstatistikleri
 • Sigorta Sektörü ve Beklentileri
 • Hasar Onarımı, Maliyetler, Karlılık
 • Kaporta Atölyesinde Karlılık
 • Boya Atölyesinde Karlılık
 • Onarım Kalitesi
 • Yetkili Servis Farkı
 • Personel
 • Tesis
 • Ekipman
 • Süreçler
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Kontrol
 • Anahtar Performans Göstergeleri (KPI’lar)
 • Müşteri Beklentileri ve Memnuniyeti
 • Pazarlama
 • Pazar Analizi, Pazarlama Faaliyetleri, Marka Kasko, Çağrı Merkezi
 • Prosedür ve Sistemler
 • Standartlar ve Kalite
 • Kaporta ve Boya Onarımı Süreçleri
 • Hasar Yönetimi ve Ekspertiz
 • Destekleyici Faaliyet ve Uygulamalar
 • Mini Onarım, Cam Değişimi, Değer Kaybı, İş Ortakları, İlave Satış, İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim ve Gelişim, Yedek Parça ve Sigorta Tedarikçileri, Sarf Malzemeleri, Firma Ziyaretleri, Çalışan Motivasyonu
 • Otomobil Yapı ve Teknolojisi