5 Kasım 2016

Müşteri Kabul

Müşteri Kabul Eğitimi

musterikabul

 

 

 

 

 

 

 

Bayide Satış ve Serviste müşteriyi ilk karşılayan müşteri kabul personelinin güler yüz ve hizmet kalitesi ile bırakacağı ilk izlenim ile müşterinin bayi hizmetlerinden memnuniyeti artacaktır. İletişim teknikleri, süreç ve ürün bilgisi, pozitif ve çözüm odaklı davranışları konularında gelişimi ile müşteri kabul personelleri işini sonuca daha verimli şekilde ulaştıracaktır.

Müşteri Kabul Eğitimi :

  • Müşteri Kabul Eğitimi

Müşteri Odaklı İletişim ve Organizasyon

Süre : 4 gün

Eğitim hedefleri

  • Katılımcılar iletişimin temel prensiplerini öğrenirler.
  • Müşterinin karşısına güvenle, pozitif ve ikna edici bir tavırla çıkabilirler.
  • Telefonda iletişim tekniklerini pekiştirirler.
  • Müşterilerden gelen itiraz ve bahaneleri ele almayı öğrenirler.
  • Şikayet yönetiminin temel prensiplerini bilir ve uygularlar.

Eğitim İçerikleri

Farkındalığın artması

Geri bildirim,

Kendini tanıma,

Johari Penceresi (farkındalığın artması)

İletişimin temelleri

İletişimin temel yapısı ve iletişim engelleri,

Mesajın dört yönü

“3-Benlik modeli”

İletişim araçları

Sözlü ve sözsüz iletişim,

Beden dili / beden dili sinyalleri

Soru çeşitleri ve aktif dinleme

Olumlu düşünme ve ifade

Olumlu Olumsuz ifadeler ve olumsuzu olumluya çevirme,

Bakış açısı değiştirme

Telefonda iletişim

İdeal bir telefon görüşmesi yapısının oluşturulması

Uygulamalı telefon görüşmesi ve analizi

Planlama ve hedef belirleme

Planlamanın temel prensipleri,

İşlerin planlanması ve zaman yönetimi

İtirazları başarı ile ele alma

Müşteri neden itiraz eder?,

İtirazları ele almanın kuralları

Uygulamalı olarak itiraz görüşmelerinin yönetilmesi

Şikayetleri dostça ele alma

Şikayete neden olan davranış biçimleri

Şikayetleri ele alma yöntemleri ve uygulamalar