hizmet1

Hizmet sektöründe ilham almak

Bir ülkenin ekonomisinin gelişme göstergelerinden biri toplam ekonomi içerisinde hizmet sektörünün payının artmış olmasıdır. Gelişmiş ülkelerden – zor olan – üretim faaliyetleri fason olarak az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere verilir. Dolayısıyla bu tarz ülkelerin ekonomilerinde başta finans olmak üzere, yatırım, sigorta, sağlık, turizm, danışmanlık, eğitim vb. – İsviçre, Lüksemburg gibi – sektörler ağırlıktadır.[…]

dondurmaci1

İstanbul Moda’daki Dondurmacı Ali Usta’nın kuyruğu ne zaman biter?

Sonbaharda Taksim meydanında yapılan sahaflar festivalinden işimle ve akademik eğitimim ile ilgili bir çok güzel kitap alma fırsatım oldu. Bunlardan biri de Soysal yayınları tarafından basılan ve yayımlanan “Alışveriş Bilimi ( Why We Buy. The Science of Shopping)” adlı kitaptı. Müşteri neden, nasıl, ne zaman, neyi satın alıyor? sorularına günlük hayattan örnekler vererek açıklayan kitabı[…]