performans

Performans görüşmesi!

Bir an için profesyonel insan kaynakları çalışanı kimliğinizi unutup performans değerlendirme terimlerinin “gerçekte” ne anlama geldiğini öğrenmek ister misiniz? Dönem itibarı ile yeni bir performans değerlendirme döneminin içindeyiz. İnsan kaynakları departmanları için vazgeçilmez hale gelen performans değerlendirme, çalışanların bireysel başarılarını ve belirli bir zaman süresindeki davranışlarını değerlendiren ve ölçen bir süreç. Bu süreç çalışanlar arasındaki[…]